неделя, 6 октомври 2019 г.

20 Български фрази и изрази и тяхното значение


Българският език е изпълнен както с думи, така и със словосъчетания, добили преносен смисъл. Някои от тях са оформили значението си още в миналото, други идиоматично са се преосмислили с течение на времето. 

Ето и няколко значения на често използвани фрази и изрази:

1. Бистър като боза - Значение: Много мътен, нечист;

2. Много ще поглеждам като ичеренин за слънце - Значение: Няма скоро да получа това, което желая, към което се стремя;

3. Като пръдне, прах вдига - Значение: Много е късокрак, с нисък чатал е;

4. Танталови мъки - Значение: Да се трудиш неуморно, да бъдеш съвсем близо до желаното, но то да остава недостъпно. Тежки страдания (от легендата за цар Тантал, който бил наказан в подземното царство да изпитва вечно глад и жажда, докато е потопен във вода и над главата му има плодове);

5. Хващам магарето за самара - Значение: Успявам да се справя с някого;

6. Хващам дълбоки корени - Значение: За нещо - укрепвам се, задържам се, трая;

7. Всичката Мара втасала - Значение: Употребява се, когато някой върши нещо съвсем излишно, ненужно, когато други важни неща не са му в ред;

8. Всичката пара отива в свирката - Значение: Неефективно подготвена и свършена работа;

9. Пунта мара - Значение: Нещо привидно, престорено, фалшиво; имитация; такъв човек;

10. Сизифов труд - Значение: Тежък, непосилен, безполезен труд (от мита за Сизиф, който е осъден от Зевс след смъртта си да изкачва огромен камък по стръмен склон, когато стигне върха, камъкът отново пада долу и всичко започва отначало);

11. Хвърлям мост - Значение: Установявам връзка с нещо, свързвам някой неща, положения;

12. Не хвърлям камък в рядко лайно - Значение: Не се заемам, не се залавям с нечестен, долен човек, който може да ми навреди;

13. Къде ида, топ хвърлям - Значение: Винаги и навсякъде върша пакости, правя скандали, чува се нещо лошо за мене;

14. До немай-къде - Значение: Извънредно много, премного;

15. Изграждам мост - Значение: Осъществявам контакт, връзка;

16. Може да мисли колкото от едната дупка на носа си до другата - Значение: Много е глупав;

17. Една торба кокали - Значение: За човек, изключително слаб, измършавял;

18. Ставам бял като тебешир - Значение: Пребледнявам от притеснение, уплаха и др;

19. Ставам на кобилица - Значение: Прегърбвам се;

20. Яде ме зебела - Значение: Измъчвам се, безпокоя се, тревожа се от нещо неприятно.


Няма коментари:

Публикуване на коментар